جدیدترین اخبار
کارگاه عملی جستجوی هنرمند درون
کارگاه عملی جستجوی هنرمند درون با همکاری گروه آرتبال و پژوهشکده فناوری اطلاعات برگزار شد. 13تير1398
کارگاه آموزشی نمایش و پردازش داده های محیطی با استفاده از نرم افزار GrADS
کارگاه آموزشی نمایش و پردازش داده های محیطی با استفاده از نرم افزار GrADSدر پژوهشکده فناوری اطلاعات برگزار شد 2خرداد1398
دورهمی انتقال تجربیات با موضوع شیمی و تصفیه پساب ها
دورهمی انتقال تجربیات با موضوع شیمی و تصفیه پساب ها در پژوهشکده فناوری اطلاعات برگزار شد. 9ارديبهشت1398