جدیدترین اخبار
ثبت نام حضور در یازدهمین همایش دوسالانه اقتصاد اسلامی با عنوان «چهل سال عملکرد اقتصاد ایران و اقتصاد اسلامی»
یازدهمین همایش دوسالانه اقتصاد اسلامی با عنوان «چهل سال عملکرد اقتصاد ایران و اقتصاد اسلامی» در روز چهارشنبه مورخ 13 آذر ماه 1398 ساعت 8 صبح در سالن اجتماعات پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس برگزار می‌گردد. 5آذر1398
برگزاری دومین نشست یازدهمین همایش دوسالانه اقتصاد اسلامی
دومین نشست یازدهمین همایش دوسالانه اقتصاد اسلامی، با عنوان «اقتصاد اسلامی و چهل سال عملکرد اقتصاد ایران » در روز دوشنبه مورخ 98/8/27 در سالن دکتر مشایخی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف برگزار می‌گردد. 25آبان1398
نخستين نشست یازدهمین همایش دوسالانه اقتصاد اسلامی
نخستین نشست یازدهمین همایش دوسالانه اقتصاد اسلامی، با عنوان «اقتصاد اسلامی و چهل سال عملکرد اقتصاد ایران » در روز سه‌شنبه مورخ ٩٨/٨/٢١ در سالن ابوريحان دانشگاه خوارزمی برگزار می گردد. 14آبان1398