کانون دات


 

قرابت فرهنگی میان دانشجویان ایرانی و افغانستانی موجب شد تا کانون دات با اهدافی نظیر ارتقای سطح آگاهی دانشجویان افغانستانی و غیر افغانستانی در مورد فرهنگ و تمدن کهن افغانستان و شناسایی استعدادها و توان دانشجویان افغانستان در این دانشگاه تشکیل شود. برگزاری برخی مراسم‌های مشترک در فرهنگ دو کشور از جمله عید نوروز و آشنایی با آیین‌های محلی در این جشن‌های باستانی از فعالیت‌های مهم این کانون به شمار می‌رود.

bulletعضویت در کانون

bulletآلبوم تصاویر

bulletبرنامه‌های کانون

bulletاخبار کانون

bulletاعضای شورای مرکزی

نام نام خانوادگی ایمیل