کانون محیط زیست


 

کانون سبزاندیشان به کمک دانشجویان دوست‌دار محیط زیست کار خود را شروع کرد و با اهدافی نظیر نابودی صنم آلودگی (آلودگی ص‌وتی، آلودگی ن‌وری، آلودگی م‌حیطی)، ترویج فرهنگ زیست‌محیطی و اهمیت دادن به محیط زیست در دانشگاه و نیز افزایش نشاط زیست‌محیطی در مکان‌های دانشگاهی به کار خود ادامه می‌دهد.

bulletعضویت در کانون

bulletآلبوم تصاویر

bulletبرنامه‌های کانون

bulletاخبار کانون

bulletاعضای شورای مرکزی

نام نام خانوادگی ایمیل