اجرا شده


 
رديف عنوان طرح کارفرما سال اجرا مجري طرح
1 پیاده‌سازی سیستم مدیریت روسازی در آزاد راه تهران- قم معاون راهداری و هماهنگی امور استانها سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای دکتر ابوالفضل حسنی
2 مطالعه و تدوین مدل تخصیص بودجه تعمیر و نگهداری راه‌ها معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری وزارت راه و ترابری دکتر محمود صفار زاده
3 مطالعه شاخص بین‌المللی ناهمواری (IRI) برای راه‌های ایران معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری وزارت راه و ترابری دکتر منصور فخری
4 دستورالعمل ارزیابی و بهبود مقاومت لغزندگی رویه راه‌های ایران معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری وزارت راه و ترابری دکتر جواد سوداگری
5 شناسایی و نیازسنجی فناوری‌های نوین و مناسب در عملیات نگهداری راه‌ها معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری وزارت راه و ترابری دکتر محمود صفار زاده
6 ارزیابی فنی ژئوتکستایل‌های 1 در آزاد راه‌های استان تهران مدیر کل راه و ترابری استان تهران دکتر امیر کاووسی
7 دستورالعمل طرح ، اجرا و نگهداری روسازی بتنی پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه و ترابری دکتر ابوالفضل حسنی
8 راهنمایی مکان یابی طراحی و اجرای سیستم روشنایی در راههای کشور پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه و ترابری دکتر امیر کاووسی
9 ارائه روش کنترل و تضمین کیفیت در عملیات راهسازی راههای کشور پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه و ترابری دکتر امیر کاووسی
10 راهنمای طرح و اجرای مخلوطهای آسفالتی درشت دانه در روسازی راهها پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه و ترابری دکتر ابوالفضل حسنی/ دکتر امیر کاووسی
11 بررسی تاثیر درصد شکستگی مصالح سنگی شرق و غرب تهران در مقاومت در برابر تغییر شکل آسفالت سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران دکتر امیر کاووسی
12 ساخت قیر امولیسیونی (با مواد داخلی) برای استفاده در آسفالت نازک میکروسرفیسینگ سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران دکتر امیر کاووسی
13 طرح های مخلوط های پاسفالت نیمه گرم کف قیری سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران دکتر امیر کاووسی
14 ارزیابی کاربرد پودر آهک به منظور اصلاح خواص قیر پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه و ترابری دکتر ابوالفضل حسنی/ دکتر امیر کاووسی
15 مطالعات افزایش دوام آسفالت در برابر پدیده جداشدن قیر از سنگدانه های مخلوط آسفالتی اشباع از آب سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران دکتر امیر کاووسی
16 مطالعه چگونگی کاهش خسارات ناشی از تصادفات جاده ای استان اصفهان مرکز تحقیقات راه و مسکن و شهرسازی دکتر امین میرزا بروجردیان
17 بررسی تثبیت بستر روسازی راه و تاثیر آن در کاهش ضخامت لایه های روسازی راه مرکز تحقیقات راه و مسکن و شهرسازی دکتر امیر کاووسی
18 مطالعات ساماندهی معابر پردیس مرکزی دانشگاه تربیت مدرس دانشگاه تربیت مدرس دکتر امین میرزا بروجردیان
19 تهیه راهنمای طراحی ، ساخت و اجرای قشر آسفالتی بین لایه ای جاذب تنش (SAMI) مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهرداری تهران دکتر سید محمد اصغرزاده