دوره‌ها و کارگاه‌ها


 

bullet دوره‌های آموزشی برگزار شده

 1. تاسيسات جانبی راه
 2. نگهداری و مرمت روسازی راه
 3.  آیین نامه علائم راه‌های ایران
 4. اجزا و مشخصات پل و تونل
 5. آشنايی با آئين‌نامه‌های طراحی راه
 6. سیستم‌های غیرمخرب ارزیابی رویه راه‌ها
 7. تعمير و نگهداری روسازی راه آزمايشات مرتبط با اجرای بتن
 8. انواع و مشخصات مصالح مصرفي در راهداری و راه‌سازی
 9. آزمايشهاي مقاومت مصالح
 10. مديريت نگهداری و تعمير ماشين آلات
 11. راهنمای ايمن‌سازی گلوگاه‌های راه ایران
 12. آشنايی با طراحی و محاسبات پل‌های بتنی
 13. روش‌های ايمن‌سازی جاده در مقابل برف و يخ
 14. آناليز قيمت و روش‌های استفاده از فهرست بها
 15. كليات راه‌سازی و مراحل طراحی آزاد راه‌ها
 16. تعمير و نگهداری سيستم‌های روشنايی و تهويه
 17. آشنايی با طراحی و محاسبات پل‌های فولادی
 18. روش‌های بررسی قراردادهای راهداری
 19. شناخت مصالح و روش‌های نگهداری مصالح
 20. مراحل طراحی و اجرای پروژه‌ها
 21. ارزيابی اقتصادی نگهداری و مرمت راه‌ها
 22. بررسی اهداف طرح جامع حمل و نقل
 23. كاربرد پليمر در بهبود خواص قيرها و مخلوط‌های آسفالتی
 24. مسائل و مشكلات ايمنی راه در كشورهای در حال توسعه
 25. آشنايي با نقشه برداری و اهميت آن
 26. شناخت روش‌های اجرايي پل وتونل راه آهن
 27. ضوابط ساخت زيرسازی ريلی
 28. نقشه‌برداری راه آهن و عمليات
 29. شناخت سيستم‌های روسازی ريلی
 30. آشنايی با انواع قالب‌ها و روش‌های قالب‌بندی
 31. بررسی و ارزيابی وضعيت روسازي با روش‌های PCI ,PCR,MCI
 32. كليات راهسازی و مراحل طراحی راه‌ها