حوزه ریاست


 
ریاست دانشکده


خسرو خواجه
معاون پژوهشی


مهرداد بهمنش
معاون آموزشی


پرویز عبدالمالکی

مدیران گروه‌ها


ریز زیست فناوری (نانو بیوتکنولوژی)


طاهره توحیدی مقدم
بيوشيمی


صادق حسن نیا
ژنتيک


مجید صادقی زاده
بيوفيزيك


سیدشهریار عرب
علوم گياهی


شاهرخ کاظم پوراوصالو