حوزه ریاست


 
ریاست دانشکده


ماشااله خامه چیان
معاون اداری و مالی


مجید قادری
معاون آموزشی


رسول ملک فر
معاون پژوهشی و فناوری


یداله یمینی

روسای بخش‌ها


بخش فیزیک


علی باکوئی
بخش شیمی


علیرضا محجوب
بخش زمین‌شناسی


علی یساقی

مدیران گروه‌ها


زمین‌شناسی مهندسی


علی ارومیه ئی
ذرات بنیادی و نظریه میدان‌ها


علی ایمان پور
فیزیک اتمی مولکولی


علی باکوئی
شیمی فیزیک


سهیلا جوادیان فرزانه
شیمی آلی


اکبر حیدری
زمين‏ شناسی اقتصادی


مجید قادری
پترولوژی


محمدرضا قربانی
شیمی تجزیه


احمد مانی ورنوسفادرانی
شیمی معدنی


علی مرسلی
فیزیک ماده چگال


احمد یزدانی
زمين‏ شناسی تكتونيك


علی یساقی