متن کامل خبر


 
سومین شماره نشریه«برنامه ریزی فضایی»منتشر شد

خلاصه خبر: سومین شماره نشریه «برنامه‌ریزی فضایی» به صاحب امتیازی انجمن علمی دانشجویی آمایش سرزمین در64 صفحه منتشر شد.

«بی‌عدالتی فضایی و پیامدهای سیاسی آن» و «تحلیل کاربری اراضی کشور با رویکرد مدیریت ناب آوری» از مهمترین عناوین منتشر شده در این شماره است.

خانم سایه حبیب‌زاده مدیرمسئولی و سردبیری این نشریه علمی فرهنگی را بر عهده دارد.

متن کامل این نشریه در سامانه نشریات دانشجویی دانشگاه تربیت مدرس دراختیار علاقه مندان قرار خواهد گرفت.

19 دی 1398 / تعداد نمایش : 160