کانون اقتصاد مقاومتی


 

bulletمعرفی کانون اقتصاد مقاومتی:

کانون «اقتصاد مقاومتی» با پیگیری دانشجویان علاقه‌مند به این حوزه و با تصویب اساسنامه خود در شورای فرهنگی دانشگاه در سال 1395 تاسیس شد. تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمان‌سازی آن در محیط‌های علمی، آموزشی و رسانه‌ای و تبدیل آن به گفتمان فراگیر و رایج ملی و نیز تقویت فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش افزوده، تولید ثروت، بهره‌وری، کارآفرینی، سرمایه گذاری و اشتغال مولد از جمله مهمترین اهداف این کانون خواهد بود.

bulletعضویت در کانون

bulletآلبوم تصاویر

bulletبرنامه‌های کانون

bulletاخبار کانون

bulletاعضای شورای مرکزی

نام نام خانوادگی ایمیل