متن کامل خبر


 
شماره‌های خرداد و تیر ماهنامه کتیبه منتشر شد

خلاصه خبر: چهاردهمین و پانزدهمین شماره از ماهنامه فرهنگی و اجتماعی کتیبه ویژه خرداد و تیر ماه منتشر شد.

بر تر از علم، از مین والمر تا تانک الکتروفورز، ریزریزهای زندگی و ماه خوب از مهم‌ترین عناوین منتشر شده در شماره چهاردهم و جهان در کار جهان، رابرت کخ و آدم‌های معمولی ولی ضعیف از مهم‌ترین عناوین منتشر شده در شماره پانزدهم است.

این نشریه با مدیر مسئولی و سردبیری و صاحب امتیازی آقای علی ملکی و با زمینه فرهنگی و اجتماعی منتشر شده است و متن کامل آن در سامانه نشریات دانشجویی معاونت فرهنگی و اجتماعی در دسترس علاقمندان قرار خواهد گرفت.

19 تیر 1397 / تعداد نمایش : 892