متن کامل خبر


 
آیا شما نیز به بلوغ عاطفی رسیده‌ اید؟

خلاصه خبر: دوران بلوغ یکی از حساس ترین دوره‌های رشدی در فرد است.‌ طی این دوره، فرد دچار تغییرات جسمانی و اجتماعی زیادی می‌شود و باید تعارضات و شک‌های خود را حل کند تا پایه‌ ریزی شخصیت او شکل گیرد و بلوغ به سرانجام برسد. گاهی افراد ممکن است از نظر جسمانی بالغ شوند اما از نظر عاطفی به بلوغ نرسند.

کلیدهای ازدواج موفق
" شما نیز به بلوغ عاطفی رسیده‌ اید؟"
4 شهریور 1398 / تعداد نمایش : 776