مرکز نظارت و ارزیابی راهبردی


 

ارزيابي يك باورمندی مديريتی و اراده جمعی را می‌طلبد و در شرايط فعلی نظام دانشگاهی ايران بيش از آنكه يك مسئله علمی و حرفه‌ای باشد، يك معظل فرهنگی است.
از اهداف اصلی و جدی دفتر نظارت و ارزیابی استقرار نظام یکپارچه ارزشیابی و تضمین کیفیت در دانشگاه است. عملكرد دانشگاه تربيت مدرس به يقين از افتخارات كشور و خانواده آموزش عالی است و البته نياز به بهبود عملكرد نيز دارد.
انتظار است بعد از سه دهه تلاش ارزشمند آموزشی، پژوهشی و فرهنگی، دانشگاه تربیت مدرس باید به مرحله ای رسیده باشد که سنگ محک دانشگاه‌های کشور در حوزه اعتبار سنجی نظام دانشگاهی باشد.
اميد است با همراهی و همكاری همه اعضای خانواده دانشگاه تربيت مدرس اين مهم محقق شود.