متن کامل خبر


 
رشته های غیرضروری دانشگاه حذف می شوند

خلاصه خبر: رشته های غیرضروری که مشخص شود کارایی لازم را ندارند، در سایر رشته های آموزشی ادغام می شوند.

دکتر محمدرضا کلباسی معاون آموزشی دانشگاه با بیان این مطلب اظهار داشت: دانشگاه تربیت مدرس فعالیت های خود را در سال های اخیر براساس محورهای طرح تحول راهبردی دنبال می کند.
وی افزود: در حوزه آموزش چهار محور اصلی برون گرایی و حضور فعال بین المللی، تعامل شبکه ای و میان رشته ای، خوداتکایی و پایداری اقتصادی و سرآمدی همه جانبه در کیفیت آموزشی تعریف شده است.
معاون آموزشی دانشگاه در خصوص محور برون گرایی و حضور فعال بین المللی گفت: فعال کردن پردیس بین المللی، توسعه و گسترش جذب دانشجویان از طریق ارتباطات با دانشگاه های سایر کشورها نظیر عراق، افغانستان و تاجیکستان، چین، دوره های یک ساله کارشناسی ارشد به زبان انگلیسی جهت کوتاه کردن دوران تحصیل، تصویب آیین نامه جذب استادان وابسته بین المللی برای جذب نخبگان و استادان جهانی، اصلاح و باز بینی آیین نامه ترفیع استادان دانشگاه (ارائه امتیازات به فعالیت های بین المللی و کارآفرینی و اشتغال زایی)، از جمله فعالیت های انجام شده در این عرصه است.
وی تاکید کرد: در حوزه تعامل شبکه ای و میان رشته ای نیز دانشگاه درصدد تعریف رشته های جدید و رشته های بین رشته ای است.
کلباسی مسجدشاهی افزود: تاکنون 6 رشته میان رشته ای در دانشگاه تصویب شده که از امسال 2 رشته به مرحله جذب دانشجو رسیده است.
عضو هیات علی دانشگاه افزود: در راستای خوداتکایی و پایداری اقتصادی نیز براساس مصوبه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشجویان در آینده مکلف به تامین بخشی از درآمد خود از طریق کارآفرینی هستند. تشکیل کمیته تخصصی آموزشی، بهره برداری از استادان متخصص در زمینه آموزش درآمدزایی، ارائه راهکارهای منطقی در زمینه افزایش درآمدهای پایدار از جمله اقدامات این حوزه به شمار می رود.
وی تاکید کرد: در خصوص سرآمدی همه جانبه در کیفیت آموزشی 70 بسته موفقیت تعریف شده است. از جمله دوره های آموزشی ترکیبی، دوره های آموزشی استادان جوان، بازبینی و به روزرسانی قوانین آموزشی دانشگاه، طراحی و انتشار تقویم جامع دانشگاهی جهت ثبت رویدادهای مهم، راه اندازی دوره های دکتری پیوسته، طراحی نرم افزار جست و جوی هوشمند و تشکیل شوراهای آموزشی دانشکده های مادر به منظور ارائه اختیارات بیشتر به دانشکده ها، از مهم ترین بسته ها به شمار می رود.
کلباسی یادآور شد: 170 رشته در مقطع کارشناسی ارشد و 140 رشته در مقطع دکتری براساس برخی از شاخص ها آمایش شده است.
وی افزود: درصد اقبال (استقبال) دانشجو، درصد احتمالی ظرفیت های خالی، نسبت اشتغال دانشجو پس از دانش آموختگی، ظرفیت و پتانسیل کارآفرینی، میزان بیکاری دانش آموختگان، تعداد اساتید متخصص، اولویت رشته در نقشه جامع کشور، قابلیت میان رشته ای و همچنین میزان ارائه رشته توسط دانشگاه های سراسر دنیا، از مهم ترین شاخص های این آمایش به شمار می رود.
کلباسی گفت: براساس این آمایش پرمتقاضی ترین رشته های دانشگاهی مشخص و رشته ها به سه گروه سبز، نارنجی و قرمز تقسیم شدند.
معاون آموزشی دانشگاه عنوان کرد: رشته های پرمتقاضی که (پس از ارزیابی ها) با کسب امتیازات بیشتر در گروه سبز قرار گرفتند، از جانب دانشگاه جهت رشد و توسعه مورد حمایت قرار می گیرند.
وی اظهار داشت: رشته های نارنجی نیازمند توجه و حمایت بیشتری از طرف دانشگاه هستند و باید خود را به سمت رشته های سبز سوق دهند.
کلباسی ادامه داد: رشته های قرمز باید مورد تذکر قرار گیرند و چنان چه در صورت تذکر و توجه نیز مشخص شود که دارای کارکرد نیستند، در سایر رشته ها ادغام می شوند. برخی رشته ها نیز جهت بهره برداری بیشتر از پتانسیل ها، ممکن است به واحدهای میان رشته ای بدل شوند.
به عقیده معاون آموزشی دانشگاه این اقدام برای افزایش کیفیت واحدهای آموزشی انجام شده است.

15 بهمن 1397 / تعداد نمایش : 735