متن کامل خبر


 
راه اندازی دوره کارشناسی ارشد علوم شناختی– روانشناسی شناختی

خلاصه خبر: در نشست هفدهم دیماه شورای دانشگاه، راه اندازی دوره کارشناسی ارشد علوم شناختی– روانشناسی شناختی به تصویب رسید.

در ابتدای این جلسه دکتر مینایی مدیر دفتر برنامه ریزی، گسترش و بازنگری به بیان توضیحاتی در خصوص رشته روانشناسی شناختی و نحوه تصویب آن در شورای آموزشی و کمیسیون جامع برنامه ریزی آموزشی پرداخت.
در ادامه دکتر آزاد فلاح مدیر گروه روانشناسی علوم شناختی را علمی عنوان کرد که مطالعه ذهن و مغز در آن مورد توجه قرا می گیرد که چند شاخه دارد که یکی از شاخه های آن، روانشناسی شناختی می باشد.
وی گسترش وسیع علوم شناختی در حوزه روان شناسی در مطالعات و پژوهش های میان رشته ای و نیاز به تخصصی تر شدن هر چه بیشتر در دوره کارشناسی ارشد و متعاقب آن دوره دکتری در گروه و هدایت چندین ساله پایان نامه های کارشناسی رشد و رساله های دکتری در این حوزه از سوی اساتید گروه و وجود زمینه های بکر پژوهشی و امکان هدایت دانشجویان به سوی حوزه های روز آمد در این زمینه همگام با رشد تکنولوژی های نوین در امر پژوهش و توانمندی فارغ التحصیلان رشته در ارائه خدمات مشاوره شناختی و ... را از جمله دلایل توجیهی ایجاد این رشته عنوان کرد.
وی در ادامه به بیان توضیحاتی در خصوص اعضای هیأت علمی ثابت گروه، رشته های دایر در گروه، وضعیت برنامه درسی رشته، سابقه دوره در دانشگاه تربیت مدرس و سایر دانشگاه ها پرداخت.
در ادامه پس از بررسی موضوع از سوی اعضای شورا، راه اندازی دوره کارشناسی ارشد علوم شناختی– روانشناسی شناختی در مقطع کارشناسی ارشد با رعایت شرایط ظرفیت گروه با اکثریت آرا به تصویب رسید.

22 دی 1397 / تعداد نمایش : 812