متن کامل خبر


 
مجوز فعالیت "انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه تربیت مدرس" صادر شد

خلاصه خبر: "انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه تربیت مدرس" طبق ضوابط آیین نامه نظارت بر تشکل های اسلامی دانشگاهیان مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی از تاریخ 8 دی ماه 97 با امضای دکتر احمدی رییس دانشگاه و هیأت نظارت، مجوز فعالیت گرفت.

انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه تربیت مدرس به منظور تعمیق ارتباطات و تعاملات اجتماعی و استفاده بهینه از توان و ظرفیت نخبگان فرهنگی در سطح دانشگاه و با تصویب در جلسه هیأت نظارت بر تشکل های اسلامی دانشگاه مورخ هشتم دی ماه 97 ، اجازه فعالیت یافت.
بر این اساس انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه تربیت مدرس طبق ضوابط آیین نامه نظارت بر تشکل های اسلامی دانشگاهیان مصوب چهار صد و چهل و هشتمین جلسه مورخ 9 شهریورماه 78 شورای عالی انقلاب فرهنگی و اساس نامه انجمن که به تأیید هیأت نظارت بر تشکل های اسلامی دانشگاه رسیده است، فعالیت خود را از 8 دی ماه سال جاری آغاز می کند.

16 دی 1397 / تعداد نمایش : 632