متن کامل خبر


 
ایجاد مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان در دانشگاه

خلاصه خبر: "مرکز آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان" با هدف آموزش پذیرفته شدگان غیر ایرانی دانشگاه راه اندازی می شود.

مدیر کل امور دانشجویان غیر ایرانی سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، موافقت اولیه خود را با شروع فعالیت مرکز آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان دانشگاه تربیت مدرس به منظور آموزش پذیرفته شدگان غیر ایرانی غیر بورسیه دانشگاه و دوره های آزاد اعلام کرد.
بر این اساس مجوز اولیه راه اندازی مرکز آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان& در جلسه کمیته اجرایی بررسی صدور مجوزهای سازمان امور دانشجویان مورخ 12 آذرماه 97 صادر شد.
گفتنی است موافقت مذکور صرفا برای یک سال بوده و پس از موفقیت دانشگاه در برگزاری دوره ی فوق، امکان تبدیل به مجوز رسمی و نهایی وجود دارد.

21 آذر 1397 / تعداد نمایش : 678