متن کامل خبر


 
دانشگاه تربیت مدرس میزبان شورای مشاوران رفاهی دانشگاه های منطقه یک کشور

خلاصه خبر: شورای مشاوران رفاهی دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی و مراکز پژوهشی منطقه یک کشور هفتم آذرماه در دانشگاه تربیت مدرس تشکیل جلسه می دهد.

در این نشست که با حضور مشاوران رفاهی رؤسای دانشگاه های مناطق دهگانه کشور برگزار می شود، دبیران شورای رفاهی دانشگاه های منطقه یک کشور گزارش عملکرد و اقدامات انجام شده ی خود را ارائه داده و برای تصمیم گیری های آتی بحث و تبادل نظر می کنند.
گفتنی است این نشست از ساعت 8:30 تا 16:30 روز چهارشنبه هفتم آذرماه در دانشگاه تربیت مدرس برگزار می شود.

29 آبان 1397 / تعداد نمایش : 389