متن کامل خبر


 
سرپرست معاونت مرکز آموزش زبان فارسی منصوب شد

خلاصه خبر: با حکم رییس دانشگاه، دکتر زهرا عباسی به سمت سرپرست معاونت مرکز آموزش زبان فارسی منصوب شد.

در این حکم که به امضای دکتر محمد تقی احمدی رسیده، آمده است:" نظر به مراتب تعهد و شایستگی سرکارعالی، به سمت سرپرست معاونت مرکز آموزش زبان فارسی منصوب می شوید.
امید است با توکل به خداوند سبحان و بر اساس برنامه های راهبردی دانشگاه، با تدبیر و مدیریت جهادی در جهت توسعه و ارتقاء کیفیت پژوهشی مرکز آموزش زبان فارسی بکوشید و با ایجاد فضای صمیمیت و همدلی، در پیشبرد اهداف دانشگاه و اجرای وظایف تعیین شده زیر نظر مرکز آموزش زبان فارسی رئیس موفق و مؤید باشید."

26 بهمن 1398 / تعداد نمایش : 112