متن کامل خبر


 
فراخوان ارزيابي کيفي شرکت های پیمانکارجهت انجام مناقصه عمومي مرمت و بازسازی

خلاصه خبر: دانشگاه تربيت مدرس به منظور مرمت و بازسازي سوئيت هاي میهمانسراي دانشکده منابع طبيعي و علوم دريايي واقع در شهرستان نور، از شرکت هاي پيمانکاري براي اظهار توان اجراي کار دعوت بعمل مي آورد.

دانشگاه تربيت مدرس به منظور اجراي پروژه مرمت و بازسازي سوئيت هاي میهمانسراي دانشکده منابع طبيعي و علوم دريايي شهرستان نور به متراژ حدودي 500 متر مربع، از شرکت هاي پيمانکاري براي اظهار توان اجراي کار دعوت می کند.
بر اساس اعلام دبيرخانه کميسيون مناقصات دانشگاه، شرکت هاي پيمانکاري از زمان انتشار آگهي فراخوان (روز سه شنبه سوم دی 98) به مدت یک هفته (تا پایان وقت اداری روز سه شنبه 10 دی 98) فرصت دارند اسناد ارزيابي خود را به دانشگاه تحویل دهند.
گفتنی است از پيمانکاران واجد صلاحيت که موفق به کسب حداقل امتياز ارزيابي کيفي شوند، جهت دريافت اسناد مناقصه، دعوت به عمل خواهد آمد.

فایل ضمیمه:

3 دی 1398 / تعداد نمایش : 191