متن کامل خبر


 
پیگیری تفاهم نامه منعقده بین دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه Perm State روسیه

خلاصه خبر: عضو هیأت علمی دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، به عنوان نماینده دانشگاه برای پیگیری تفاهم نامه میان دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه Perm State به روسیه سفر کرد.

دکتر عبدالواحد خالدی درویشان عضو هیأت علمی گروه آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی در گفتگویی با اشاره به هدف حضور خود در دانشگاه روسی گفت: به منظور پیگیری تفاهم‌نامه منعقد شده بین دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه Perm State Agro-Technological University، جلسات متعددی در 29 و 30 آبان ماه با حضور به عنوان نماینده دانشگاه تربیت مدرس در شهر Perm برگزار کردیم.
وی افزود:در ابتدای این نشست معرفی مختصری از دانشگاه تربیت مدرس و به ویژه دو دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی با حضور روسای دانشکده‌ها و پژوهشکده‌های آن دانشگاه صورت گرفت و سپس به سوالات حاضرین در زمینه امکانات و پتانسیل دانشگاه پاسخ داده شد.
عضو هیأت علمی گفت: در جلسه دیگری با معاون پژوهشی آن دانشگاه در باره نحوه انجام بندهای تفاهم نامه مذاکراتی صورت گرفت. علاوه بر پیگیری بندهای تفاهم نامه، فعالیت‌های دیگری شامل ارائه یک مقاله به عنوان سخنران کلیدی در کنفرانس بین‌المللی با عنوان:
Topical Issues of Soil Science, Agro-Chemistry, and Ecology in Natural and Anthropogenic Landscapes و سخنرانی در یک نشست تخصصی با اعضای هیات علمی و دانشجویان در گروه علوم خاک آن دانشگاه و نیز مصاحبه با یکی از شبکه‌های تلویزیونی روسیه در خصوص مقایسه فرسایش خاک در ایران با کشور روسیه صورت پذیرفت.
دیدار با دانشجویان ایرانی و دانشجویان فارسی زبان کشور تاجیکستان و بازدید از آزمایشگاه‌های کانی‌شناسی و خاک‌شناسی دانشگاه Perm از دیگر برنامه‌های بازدید نماینده دانشگاه بود.

16 آذر 1398 / تعداد نمایش : 212