متن کامل خبر


 
نامگذاری سرای دانشجویان غیر ایرانی به نام مهر ملل

خلاصه خبر: در نشست هیأت رئیسه دانشگاه دوازدهم آبان ماه،‌ نامگذاری سرای سابق دانشجویان غیرایرانی (استادسرا) به نام مهر ملل به تصویب رسید.

در نشست هیات رییسه دانشگاه، موارد مطرح شده در صورتجلسه کارگروه نام گذاری، ساختمان ها و معابر اصلی دانشگاه به تاریخ 28/07/98، مطرح و پس از بحث و بررسی، مواردی از آن به تصویب رسید.
سرای سابق دانشجویان غیرایرانی (استادسرا) واقع در کوچه شهریور به دلیل کاربری توام (مرکز آموزشی زبان و ادبیات فارسی و نیز سرای دانشجویان غیرایرانی) مطابق صورتجلسه با نام «مهر ملل» مورد موافقت قرار گرفت.
سرای دانشجویی پسرانه واقع در کوچه فتاح الجنان (ساختمان سابق مرکز مطالعات آفریقا) مطابق صورتجلسه، با نام «امید» مورد موافقت قرار گرفت؛ در خصوص نام خوابگاه شهید بناری نیز هیأت رئیسه با نام فعلی«شهید بناری» موافقت کرد.

2 آذر 1398 / تعداد نمایش : 294