متن کامل خبر


 
تصویب برنامه درسی بازنگری شده دوره کارشناسی ارشد علوم سیاسی

خلاصه خبر: برنامه درسی بازنگری شده دوره کارشناسی ارشد علوم سیاسی به تصویب رسید.

دکتر کلباسی معاون آموزشی دانشگاه در این باره اظهار داشت: با توجه به زمان محدود جلسه شورای دانشگاه و وجود تیم قوی و کارشناسی در معاونت آموزشی جهت بازنگری دروس، مقرر شده بود که بازنگری دروسی که در شورای آموزشی دانشگاه به تصویب می رسد در نشست شورای دانشگاه اطلاع رسانی گردد.
آخرین بازنگری رشته علوم سیاسی نیز در سال 75 انجام شده بود و سرفصل دروس مورد بازنگری قرار گرفت و در محتوا و عناوین دروس، تغییری ایجاد نشد و پس از بررسی اولیه در کمیسیون جامع آموزشی، در نشست 26 شهریور ماه شورای آموزشی به تصویب رسید.
وی افزود : از این پس در رشته هایی که بازنگری می شوند در سبد دروس اختیاری آنها 2 واحد مربوط به کارورزی تخصصی پیش بینی می شود تا زمینه برای سوق دادن دانشجویان به سمت بازار محوری و کسب تجربه در محیط کار فراهم شود.

23 مهر 1398 / تعداد نمایش : 441