متن کامل خبر


 
تغییر آدرس سامانه تحقیقات برق توانیر(ساتب)

خلاصه خبر: سامانه جدید تحقیقات برق توانیر (ساتب) جهت استفاده دانشجویان و محققان قابل دسترسی می باشد.

تمامی اطلاعات و مستندات از سامانه قبل به سامانه جدید منتقل شده و محققان و دانشجویان می تواند از سامانه و فرایندهای آن استفاده کنند. همچنین لینک سامانه در سایت شرکت در بخش تحقیقات نیز قابل دسترس می باشد.
علاقه مندان می توانند جهت دسترسی به سامانه جدید تحقیقات برق توانیر به آدرس http://satab.nri.ac.ir مراجعه کنند.
گفتنی است خودکفایى در طراحی، ساخت و احداث نیروگاه هاى گازى، بخارى و آبى با استفاده از امکانات داخلى کشور، خودکفایى در طراحى و ساخت تجهیزات تولید، انتقال و توزیع برق، بهبود کیفیت برق تحویلى، کاهش هزینه هاى تمام شده برق، توسعه فن آورى تجهیزات نیروگاه هاى برق آبى، توسعه راه کارها و فرهنگ مدیریت مصرف برق، حفظ محیط زیست و کاهش آلودگى ناشى از تاسیسات صنعت برق، استفاده بهینه از امکانات مراکز تحقیقاتى وصنعتى کشور جهت توسعه دانش فنى، کاهش اثرات حوادث زیان بار طبیعى در تاسیسات و کارایى تجهیزات صنعت برق و سود آور شدن صنعت برق از اهداف کلان تحقیقات در صنعت برق به شمار می رود.

6 مهر 1398 / تعداد نمایش : 367