متن کامل خبر


 
تشریح فعالیت های بین المللی دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی

خلاصه خبر: رییس پیشین دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی از ثبت جهانی جنگل های هیرکانی به عنوان مهمترین فعالیت بین المللی این دانشکده یاد کرد.

دکتر علیرضا ریاحی که در نشست شورای دانشگاه سخن می گفت؛ ثبت جهانی جنگل های هیرکانی، سفر اکتشافی بیابان لوت و اجلاس آموزش عالی یوری را از جمله برنامه های مهم علمی دانشکده عنوان کرد که از سوی اعضای هیات علمی این دانشکده انجام شده است.
وی در ادامه در خصوص مجله بین المللی، ثبت اختراع بین المللی، پروژه های بین المللی، همایش و گردهمایی، بازدیدهای میدانی، چاپ فصل هایی ازکتاب، همکاری با اساتید وابسته، تبادل دانشجو در قالب پروژه و برنامه مشترک و فرصت مطالعاتی کوتاه مدت در دانشکده منابع طبیعی وعلوم دریایی مطالبی را عنوان کرد.
عضو هیات علمی دانشگاه افزود: احداث خوابگاه و سوئیت میهمانان خارجی، تجهیز ایستگاه جنگل دانشکده، تجهیز آزمایشگاه ها و حمایت از فعالیت های بین الملل از جمله برنامه های صورت گرفته برای بسترسازی فعالیت های بین المللی می باشد.
دکتر ریاحی تصریح کرد: افزایش تعداد اساتید وابسته، تجهیز آزمایشگاه ها، توسعه ارتباطات منطقه ای، ایجاد قطب های تحقیقاتی با توجه به پتانسیل طبیعی بالای کشور و جذب دانشجویان بین المللی منطقه ای از فعالیت های پیش روی دانشکده در راستای بین المللی سازی است که امید است رییس جدید دانشکده آنها را پیگیری نماید.

23 تیر 1398 / تعداد نمایش : 686