متن کامل خبر


 
تودیع و معارفه رئیس دانشکده های علوم پایه و علوم ریاضی در نشست شورای دانشگاه

خلاصه خبر: در نشست اخیر شورای دانشگاه، تودیع و معارفه روساس دانشکده های علوم پایه و علوم ریاضی انجام شد.

در این نشست دکتر علیزاده رییس پیشین دانشکده علوم پایه در سخنانی اظهار داشت: ما در دانشکده علوم پایه از سال 94 حساب هایی تحت عنوان حساب های ارزنده را با پشتیبانی رییس دانشگاه و معاونت پشتیبانی باز کردیم که با استفاده از این حساب، پرداخت ها آنلاین انجام می شود، نظارت دو برابر و بسیاری از امور کارپردازی حذف خواهد شد، همچنین کنترل بر روی مبالغ تنخواه نیز افزایش می یابد که این تجربه خوبی برای ما بود و سایر دانشکده ها نیز می توانند از این حساب ها استفاده کنند و امور مالی خود را تسهیل نمایند.
وی همچنین خواستار پیگیری بحث همکار پژوهشی از سوی معاونت پژوهشی دانشگاه شد.
در ادامه دکتر امینی رییس پیشین دانشکده علوم ریاضی در سخنانی با اشاره به شعار دانشگاه " خرد باید و دانش و راستی" اظهار داشت: این شعار انسان را موظف می کند تا در برابر نابخردی و جفای به دانش بایستد و دانشگاه بعد از انتخاب این شعار مسئولیتش سنگین تر شده و فقط انتقاد و ناراحتی از نابخردی کافی نیست و باید در برابر این امر متعهد باشیم.
در پایان لوح تقدیر دکتر علیزاده مطلق و دکتر امینی و احکام دکتر خامه چیان و دکتر ایرانمنش از سوی رییس دانشگاه به آنان اهدا شد.

2 اردیبهشت 1398 / تعداد نمایش : 595