متن کامل خبر


 
هفتمین جلسه هیأت مدیره "بنیاد خیّرین مدرس " برگزار شد

خلاصه خبر: هفتمین جلسه اجرایی هیأت مدیره "بنیاد غیر دولتی خیّرین مدرس" 22 اسفند ماه برگزار شد.

در ابتدای این نشست دکتر محمدزاده گزارشی از اقدامات انجام شده در راستای مصوبات جلسه قبل ارائه و بر فعال بودن سایت بنیاد و بارگذاری به موقع اطلاعات و اخبار تأکید کرد.
در ادامه این جلسه مقرر شد بانک اطلاعاتی از کلیه ی اقدامات خیری که تاکنون در دانشگاه انجام شده است به همراه مشخصات خیّرین تهیه و در پورتال بنیاد قرار گیرد. همچنین مقرر گردید محورهای فعالیت خیّر و خیّرین بر روی پورتال بارگذاری شده و از داوطلبین ثبت نام به عمل آید.
در هفتمین جلسه اجرایی هیأت مدیره بنیاد غیر دولتی خیّرین مدرس مقرر شد، 5 محور اصلی با اولویت بندی جهت ارائه در نشست تخصصی خیّرین که 18 اردیبهشت ماه سال 98 در دانشگاه برگزار می شود، تعیین و در جلسه آتی هیأت مدیره بیان شود.

25 اسفند 1397 / تعداد نمایش : 797