دکتری


 
نام و نام خانوادگی استاد راهنما تاریخ دفاع جزئیات
نیما احمدی لطف اله, نبوی 1396 مشاهده
پیمان پورقناد لطف اله, نبوی 1396 مشاهده
فاطمه نام آور لطف اله, نبوی 1396 مشاهده
حامد قدیری محمد, سعیدی مهر 1396 مشاهده
مریم باروتی رضا, اکبریان 1396 مشاهده
ابراهیم شیرعلی نیا رضا, اکبریان 1396 مشاهده
حمید علایی نژاد سیدمحمدعلی, حجتی 1395 مشاهده
بهادالدین موحدابطحی لطف اله, نبوی 1395 مشاهده
رضا حسینی لواسانی محمد, سعیدی مهر 1395 مشاهده
محمدجعفر جامه بزرگی محمد, سعیدی مهر 1395 مشاهده
بهنام ذوالقدرشجاعی داود, حسینی چفلی 1395 مشاهده
حمید حسنی رضا, اکبریان 1395 مشاهده
سیاوش اسدی رضا, اکبریان 1394 مشاهده
حمید نوروزی لطف اله, نبوی 1394 مشاهده
جبار امینی محمد, سعیدی مهر 1394 مشاهده
محمدصالح زارع پور سیدمحمدعلی, حجتی 1394 مشاهده
حامد صفایی پور سیدمحمدعلی, حجتی 1394 مشاهده
حجت اله مرزانی رضا, اکبریان 1394 مشاهده
زینب آیت اللهی لطف اله, نبوی 1393 مشاهده
محمد مهدی سیار محمد, سعیدی مهر 1393 مشاهده
مرتضی پویان محمد, سعیدی مهر 1393 مشاهده
وحید خادم زاده محمد, سعیدی مهر 1393 مشاهده
علیرضا دارابی سیدمحمدعلی, حجتی 1393 مشاهده
زهیر انصاریان رضا, اکبریان 1393 مشاهده
فاطمه ملاحسنی محمد, سعیدی مهر 1392 مشاهده
فرزانه ذوالحسنی محمد, سعیدی مهر 1392 مشاهده
هومن محمد قربانیان سیدمحمدعلی, حجتی 1392 مشاهده
محمد حسین عباسی رضا, اکبریان 1392 مشاهده
علاءالدین ملک اف رضا, اکبریان 1392 مشاهده
محمد صالح طیب نیا رضا, اکبریان 1392 مشاهده
مرتضا کربلایی لو محمد, سعیدی مهر 1391 مشاهده
اصغر پوربهرامی رضا, اکبریان 1391 مشاهده
حسین قاسمی رضا, اکبریان 1391 مشاهده
مجتبی امیرخانلو لطف اله, نبوی 1390 مشاهده
مریم سالم محمد, سعیدی مهر 1390 مشاهده
مازیار چیت ساز سیدمحمدعلی, حجتی 1390 مشاهده
احمد حسینی رضا, اکبریان 1390 مشاهده
لیلا کیان خواه رضا, اکبریان 1390 مشاهده
طیبه کرمی رضا, اکبریان 1389 مشاهده
حسین زمانیها رضا, اکبریان 1389 مشاهده
حسن مرادی رضا, اکبریان 1388 مشاهده
ابوالحسن غفاری رضا, اکبریان 1388 مشاهده
علیرضا فاضلی رضا, اکبریان 1388 مشاهده
سهراب حقیقت قره قشلاقی رضا, اکبریان 1387 مشاهده
علیرضا دست افشان سیدمحمدعلی, حجتی 1387 مشاهده
اسداله فلاحی لطف اله, نبوی 1386 مشاهده
مهناز امیرخانی لطف اله, نبوی 1384 مشاهده
غلامرضا ذکیانی لطف اله, نبوی 1381 مشاهده