کارشناسی‌ارشد


 
نام و نام خانوادگی استاد راهنما تاریخ دفاع جزئیات
حمید رسولی مسعود, منجزی 1397 مشاهده
فخرالدین محمدی احمدرضا, صیادی 1396 مشاهده
مسعود مرندی احمدرضا, صیادی 1396 مشاهده
نظام الدین امیرلطیفی احمدرضا, صیادی 1396 مشاهده
وحید امینی جعفر, خادمی حمیدی 1396 مشاهده
کاوش رستمی جعفر, خادمی حمیدی 1396 مشاهده
رضا رسام محمدحسین, بصیری 1396 مشاهده
مریم غضنفری محمدحسین, بصیری 1396 مشاهده
پروین فرجی اصل مسعود, منجزی 1395 مشاهده
موبد محتشم سیفی جعفر, خادمی حمیدی 1395 مشاهده
ولی صفری مسعود, منجزی 1395 مشاهده
کاظم ابراهیمی مسعود, منجزی 1395 مشاهده
حمید کمار مسعود, منجزی 1395 مشاهده
روح الله شیرانی فرادنبه مسعود, منجزی 1395 مشاهده
ناصر موسوی مسعود, منجزی 1395 مشاهده
حسین فنودی احمدرضا, صیادی 1395 مشاهده
سهند نصیری قلع بین احمدرضا, صیادی 1395 مشاهده
مهرداد فراغت احمدرضا, صیادی 1395 مشاهده
میراحمد محمدی احمدرضا, صیادی 1395 مشاهده
سجاد علی مدد جعفر, خادمی حمیدی 1395 مشاهده
ابراهیم محمدیان محمدحسین, بصیری 1395 مشاهده
محمدرضا مشایخی محمدحسین, بصیری 1395 مشاهده
آرمان داودی محمدحسین, بصیری 1395 مشاهده
امیر ارسلان حمصیان اتفاق محمدحسین, بصیری 1395 مشاهده
محمد حسین مرآتی مسعود, منجزی 1394 مشاهده
جمشید بابائیان کشتلی محمدحسین, بصیری 1394 مشاهده
ایمان معینی توکلی مسعود, منجزی 1394 مشاهده
نادر نجفی انارکی احمدرضا, صیادی 1394 مشاهده
محمد حبیبی احمدرضا, صیادی 1394 مشاهده
پیمان فاضل نیا جعفر, خادمی حمیدی 1394 مشاهده
یاسین تقوی جعفر, خادمی حمیدی 1394 مشاهده
تسوجی فرجی جعفر, خادمی حمیدی 1394 مشاهده
امین آزاد تک آغاج محمدحسین, بصیری 1394 مشاهده
قاسم کلهر محمدحسین, بصیری 1394 مشاهده
محمد جواد زارع میرک آباد محمدحسین, بصیری 1394 مشاهده
امیر قهرمانی مسعود, منجزی 1393 مشاهده
طیبه رمضانعلی زاده مسعود, منجزی 1393 مشاهده
امیر سقط فروش مسعود, منجزی 1393 مشاهده
فرزام صفاریان احمدرضا, صیادی 1393 مشاهده
رضا بهرامی احمدرضا, صیادی 1393 مشاهده
زیرار محمودی احمدرضا, صیادی 1393 مشاهده
وحید وزیری جعفر, خادمی حمیدی 1393 مشاهده
میترا بور محمدحسین, بصیری 1393 مشاهده
فخرالسادات هاشمی نسب زواره مسعود, منجزی 1392 مشاهده
کامیار عبدالله نژاد مسعود, منجزی 1392 مشاهده
ثریا فروغی مسعود, منجزی 1392 مشاهده
ابراهیم ابراهیمی ایالوئی مسعود, منجزی 1392 مشاهده
حامد دلقندی احمدرضا, صیادی 1392 مشاهده
صابر ارفع نیا احمدرضا, صیادی 1392 مشاهده
مونس عبدالملکی احمدرضا, صیادی 1392 مشاهده
محمود عبداله زاده جعفر, خادمی حمیدی 1392 مشاهده
اکبر آدینه وند محمدحسین, بصیری 1392 مشاهده
امیر اجاق محمدحسین, بصیری 1392 مشاهده
صابر علمداری محمدحسین, بصیری 1392 مشاهده
نوشین آزادی مسعود, منجزی 1391 مشاهده
مرتضی باغستانی مسعود, منجزی 1391 مشاهده
المیرا تجویدی عصر مسعود, منجزی 1391 مشاهده
میثم نجف زاده احمدرضا, صیادی 1391 مشاهده
محمدرضا عابدی احمدرضا, صیادی 1391 مشاهده
مهسا خوش فرمان برجی احمدرضا, صیادی 1391 مشاهده
آذیتا سعیدی محمدحسین, بصیری 1391 مشاهده
اشکان مختاری مسعود, منجزی 1390 مشاهده
مجتبی یاری ملک آباد مسعود, منجزی 1390 مشاهده
سیامک نازل خسروشاهی احمدرضا, صیادی 1390 مشاهده
پیام عباسی احمدرضا, صیادی 1390 مشاهده
محمد رضا شریفی احمدرضا, صیادی 1390 مشاهده
نیلوفر مصری پور محمدحسین, بصیری 1390 مشاهده
فرشید جوادنژاد محمدحسین, بصیری 1390 مشاهده
زهرا فتح آبادی محمدحسین, بصیری 1390 مشاهده
ذبیح اله احمدی مسعود, منجزی 1389 مشاهده
محمد هاشمی ریزی مسعود, منجزی 1389 مشاهده
سمیرا شمس مسعود, منجزی 1389 مشاهده
حسن علی محمدی مسعود, منجزی 1389 مشاهده
عبدالکریم بهروز احمدرضا, صیادی 1389 مشاهده
مجید کیان ارثی احمدرضا, صیادی 1389 مشاهده
فیروز خدایاری احمدرضا, صیادی 1389 مشاهده
علی لشگری احمدرضا, صیادی 1389 مشاهده
مجتبی حسین پور سجیدان محمدحسین, بصیری 1389 مشاهده
عبدالرضا یزدانی چمزینی محمدحسین, بصیری 1389 مشاهده
محمود رضا فانی پاکدل محمدحسین, بصیری 1389 مشاهده
محمد فرید محمدحسین, بصیری 1389 مشاهده
حدیث سپهوند محمدحسین, بصیری 1389 مشاهده
علیرضا محمدی پور محمدحسین, بصیری 1388 مشاهده
حاصل امینی خوشالان مسعود, منجزی 1388 مشاهده
مجید رجبعلی زاده کاشانی مسعود, منجزی 1388 مشاهده
مسعود غفوری کلجاهی مسعود, منجزی 1388 مشاهده
سعید قدوسی احمدرضا, صیادی 1388 مشاهده
محمود ساعی احمدرضا, صیادی 1388 مشاهده
محمد حیاتی احمدرضا, صیادی 1388 مشاهده
محمدمهدی توسلی احمدرضا, صیادی 1388 مشاهده
امین اله موسوی نقلی احمدرضا, صیادی 1388 مشاهده
علی رئیسی محمدحسین, بصیری 1388 مشاهده
حبیب دانشیار محمدحسین, بصیری 1388 مشاهده
امیرحسین مهردانش مسعود, منجزی 1387 مشاهده
امیر بهرامی مسعود, منجزی 1387 مشاهده
محمد رضائی مسعود, منجزی 1387 مشاهده
امید امامی احمدرضا, صیادی 1387 مشاهده
محسن رضایی کاخکی مسعود, منجزی 1386 مشاهده
حسام دهقانی مسعود, منجزی 1386 مشاهده
علیرضا جزایری فارسانی مسعود, منجزی 1386 مشاهده
هادی شهبازی احمدرضا, صیادی 1386 مشاهده
کامران جهانبخش احمدرضا, صیادی 1386 مشاهده
امیر حسن زاده احمدرضا, صیادی 1386 مشاهده
امیر طیبی محمدحسین, بصیری 1386 مشاهده
روح اله هاشمی طاهری محمدحسین, بصیری 1386 مشاهده
سیما سلماسی محمدحسین, بصیری 1386 مشاهده
مجتبی صدیقیان مسعود, منجزی 1385 مشاهده
امید اخوان مسعود, منجزی 1385 مشاهده
مسعود حسامی مسعود, منجزی 1385 مشاهده
نرجس سلگی احمدرضا, صیادی 1385 مشاهده
حسین شهرآبادی احمدرضا, صیادی 1385 مشاهده
امید گیلانی احمدرضا, صیادی 1385 مشاهده
ابراهیم اژدری شبستری احمدرضا, صیادی 1385 مشاهده
مرجان بشیری محمدحسین, بصیری 1385 مشاهده
مجتبی رضاخواه مسعود, منجزی 1384 مشاهده
علی لطفی مسعود, منجزی 1384 مشاهده
مهدی وحیدی احمدرضا, صیادی 1384 مشاهده
علیرضا امیری رودباری احمدرضا, صیادی 1384 مشاهده
رضا ضیایی نژاد مسعود, منجزی 1383 مشاهده
سعید قربانی مقدم مسعود, منجزی 1383 مشاهده
اکبر کیانی احمدرضا, صیادی 1383 مشاهده