کارشناسی‌ارشد


 
نام و نام خانوادگی استاد راهنما تاریخ دفاع جزئیات
مهسا کمانی امین, یوردخانی 1397 مشاهده
احسان محبوبی امین, یوردخانی 1396 مشاهده
امیرحسین شابهرامی پروین, علیزاده سیگارپیچ 1396 مشاهده
زهره تاجیک احسان, طاهری نساج 1396 مشاهده
آتوسا پیرورام احسان, طاهری نساج 1396 مشاهده
شاداب سرمست قهفرخی رسول, صراف ماموری 1396 مشاهده
احمد صادقی رسول, صراف ماموری 1396 مشاهده
زهرا شرفی پروین, علیزاده سیگارپیچ 1395 مشاهده
فخرالدین اکبری دورباش پروین, علیزاده سیگارپیچ 1395 مشاهده
یونس سادین احسان, طاهری نساج 1395 مشاهده
مطهره محسنی صالحی منفرد احسان, طاهری نساج 1395 مشاهده
محمود نظری احسان, طاهری نساج 1395 مشاهده
مسعود عزیزی رسول, صراف ماموری 1395 مشاهده
امیرحسین میرطالب رسول, صراف ماموری 1395 مشاهده
شادی قلی خانی شادی قلی خانی رسول, صراف ماموری 1395 مشاهده
پرستو مرادی احسان, طاهری نساج 1394 مشاهده
آحسان آل آقا پروین, علیزاده سیگارپیچ 1394 مشاهده
محسن نوری پروین, علیزاده سیگارپیچ 1394 مشاهده
سروش حاجی سیدرضی احسان, طاهری نساج 1394 مشاهده
هادی درجزینی رسول, صراف ماموری 1394 مشاهده
آرزو عبدالرحمانی رسول, صراف ماموری 1394 مشاهده
گلسا موسوی رسول, صراف ماموری 1394 مشاهده
جواد کیان رسول, صراف ماموری 1394 مشاهده
کیانا کریمی پروین, علیزاده سیگارپیچ 1393 مشاهده
پروا پارسا پروین, علیزاده سیگارپیچ 1393 مشاهده
آزاده عبدی رسول, صراف ماموری 1393 مشاهده
پرستو موچانی رسول, صراف ماموری 1393 مشاهده
الهام صمدبین پروین, علیزاده سیگارپیچ 1392 مشاهده
سارا موسوی نیارکی پروین, علیزاده سیگارپیچ 1392 مشاهده
ندا غائبی پناه پروین, علیزاده سیگارپیچ 1392 مشاهده
مریم باری احسان, طاهری نساج 1392 مشاهده
حمید تقی پور ارمکی احسان, طاهری نساج 1392 مشاهده
مرضیه مردعلی رسول, صراف ماموری 1392 مشاهده
یاسمن غفاری رسول, صراف ماموری 1392 مشاهده
فاطمه غفوری نجف آبادی رسول, صراف ماموری 1392 مشاهده
سارا غلامی پروین, علیزاده سیگارپیچ 1391 مشاهده
مهدی کبریایی پروین, علیزاده سیگارپیچ 1391 مشاهده
احمد صیادی شهرکی احسان, طاهری نساج 1391 مشاهده
بتول نادری بنی احسان, طاهری نساج 1391 مشاهده
شیرین خانمحمدی احسان, طاهری نساج 1391 مشاهده
سعید ساعدی رسول, صراف ماموری 1391 مشاهده
صابر شجری قاسم خیلی رسول, صراف ماموری 1391 مشاهده
وجیهه خانی پروین, علیزاده سیگارپیچ 1390 مشاهده
محمود شهریاری پروین, علیزاده سیگارپیچ 1390 مشاهده
رضا تفریشی احسان, طاهری نساج 1390 مشاهده
یعقوب فرهنگ قوجه بیگلو احسان, طاهری نساج 1390 مشاهده
محمد رمضانی فرانی احسان, طاهری نساج 1390 مشاهده
محمد خواجه لکزای احسان, طاهری نساج 1390 مشاهده
محمدرضا بلباسی رسول, صراف ماموری 1390 مشاهده
بهزاد صادقی رسول, صراف ماموری 1390 مشاهده
سمیرا روان بخش احسان, طاهری نساج 1390 مشاهده
شیرین اصغرنیا رکنی پروین, علیزاده سیگارپیچ 1389 مشاهده
علی خلعت بری احسان, طاهری نساج 1389 مشاهده
یاسر داودی احسان, طاهری نساج 1389 مشاهده
فائزه نیک انجام رسول, صراف ماموری 1389 مشاهده
داود آبادکار پروین, علیزاده سیگارپیچ 1388 مشاهده
محمد تقی دهقان بنادکی پروین, علیزاده سیگارپیچ 1388 مشاهده
مریم کاظم زاده دهدشتی احسان, طاهری نساج 1388 مشاهده
آرش بلدی رسول, صراف ماموری 1388 مشاهده
داود بارانی رسول, صراف ماموری 1388 مشاهده
احسان شاه علی رسول, صراف ماموری 1388 مشاهده
شایان نقی زاده باقی رسول, صراف ماموری 1388 مشاهده
رضا موسوی پور رسول, صراف ماموری 1388 مشاهده
علیرضا نیک نیا رسول, صراف ماموری 1388 مشاهده
مجید حیدری رسول, صراف ماموری 1388 مشاهده
روشنک قدیمی احسان, طاهری نساج 1387 مشاهده
امیر فرامرزی احسان, طاهری نساج 1387 مشاهده
سمیه السادات رسولی احسان, طاهری نساج 1387 مشاهده
محمدرضا زارعی خشکناب رسول, صراف ماموری 1387 مشاهده
علی صافی نجف آبادی رسول, صراف ماموری 1387 مشاهده
مهرداد مالک پروین, علیزاده سیگارپیچ 1386 مشاهده
مازیار منتظریان پروین, علیزاده سیگارپیچ 1386 مشاهده
بابک عاشوری راد پروین, علیزاده سیگارپیچ 1386 مشاهده
ایوب تعاونی گیلان احسان, طاهری نساج 1386 مشاهده
حیدر آخوندی احسان, طاهری نساج 1386 مشاهده
علی حسن زاده تبریزی احسان, طاهری نساج 1386 مشاهده
ایمان فروتن رسول, صراف ماموری 1386 مشاهده
طناز جوادی پروین, علیزاده سیگارپیچ 1385 مشاهده
محمدرضا توحیدی فر احسان, طاهری نساج 1385 مشاهده
محمدعلی پاکروان احسان, طاهری نساج 1385 مشاهده
بهزاد کوزه گرکالجی رسول, صراف ماموری 1385 مشاهده
مهشید شیخی رسول, صراف ماموری 1385 مشاهده
نوید حسین آبادی رسول, صراف ماموری 1385 مشاهده
نرگس فروغی نیا رسول, صراف ماموری 1385 مشاهده
وحیده تاجرکجینه باف احسان, طاهری نساج 1384 مشاهده
مریم شجاعی بهاآباد احسان, طاهری نساج 1384 مشاهده
علی صداقت احسان, طاهری نساج 1384 مشاهده
منصوره غلام نژاد رسول, صراف ماموری 1384 مشاهده
عصمت آشنا رسول, صراف ماموری 1384 مشاهده
آرش کریمی نژاد احسان, طاهری نساج 1383 مشاهده
آزاده آزادمهر احسان, طاهری نساج 1383 مشاهده
علیرضا نوبخت سهی احسان, طاهری نساج 1383 مشاهده
حجیه بسطامی احسان, طاهری نساج 1383 مشاهده
مهدی یار جمشیدیان مجاور احسان, طاهری نساج 1383 مشاهده
محمدحسین یعقوبی رسول, صراف ماموری 1383 مشاهده
مهشید خباز رسول, صراف ماموری 1383 مشاهده
سامان نادری رسول, صراف ماموری 1383 مشاهده
عبدالقدیر نصیری احسان, طاهری نساج 1382 مشاهده
نفیسه سهرابی احسان, طاهری نساج 1382 مشاهده
محمدحسین خدابخش احسان, طاهری نساج 1382 مشاهده
نسترن ریاحی نوری رسول, صراف ماموری 1382 مشاهده
حالت بینایی رسول, صراف ماموری 1382 مشاهده
علی خلیفه سلطانی احسان, طاهری نساج 1381 مشاهده
محمدرضا مرکی احسان, طاهری نساج 1381 مشاهده
محمدحسن عمرانی نوش آبادی رسول, صراف ماموری 1381 مشاهده
اکبر قادری نجف آبادی رسول, صراف ماموری 1381 مشاهده
اسماعیل بینایی باش رسول, صراف ماموری 1381 مشاهده
رضا وطن دوست رسول, صراف ماموری 1381 مشاهده
محمدرضا برادران سید احسان, طاهری نساج 1380 مشاهده
میترا عطاریان احسان, طاهری نساج 1380 مشاهده
امیررضا آزاده رنجبر احسان, طاهری نساج 1380 مشاهده
فرین فرزین احسان, طاهری نساج 1380 مشاهده
مسعود سعدی رسول, صراف ماموری 1380 مشاهده
بهروز شاه بهرامی رسول, صراف ماموری 1380 مشاهده
مسعود بیات رسول, صراف ماموری 1380 مشاهده
علی علیزاده احسان, طاهری نساج 1379 مشاهده
وجیه اله اسدی رسول, صراف ماموری 1379 مشاهده
محمدرضا نصرآبادی رسول, صراف ماموری 1379 مشاهده
آیدا فائقی نیا رسول, صراف ماموری 1379 مشاهده
حسین میرحسینی احسان, طاهری نساج 1378 مشاهده
رضا کاسمی لنگرودی رسول, صراف ماموری 1378 مشاهده
مهری مشهدی رسول, صراف ماموری 1377 مشاهده
بدرالدین احمدی رسول, صراف ماموری 1377 مشاهده
محمدمسعود محبی رسول, صراف ماموری 1376 مشاهده
علیرضا خدابنده رسول, صراف ماموری 1376 مشاهده
خسرو منظوری رسول, صراف ماموری 1376 مشاهده
جواد نوریان رسول, صراف ماموری 1375 مشاهده
جواد مقدم رسول, صراف ماموری 1374 مشاهده
حمید شاهرخی رسول, صراف ماموری 1374 مشاهده
عباس وزیری رسول, صراف ماموری 1374 مشاهده