حوزه ریاست


 
ریاست دانشکده


محمود عبدالهی
معاون آموزشی و دانشجویی


مرتضی احمدی
معاون پژوهشی


حمید دلاوری حسن کیاده

روسای بخش‌ها


بخش مواد


فرشید مالک قاینی
بخش معدن


مسعود منجزی

مدیران گروه‌ها


نانو مواد


سهراب سنجابی
خوردگی و حفاظت از فلزات


تقی شهرابی فراهانی
استخراج


احمدرضا صیادی
فرآوری مواد معدنی


محمود عبدالهی
مکانیک سنگ


حمید رضا نجاتی
شناسایی و انتخاب مواد


همام نفاخ موسوی
سرامیک


امین یوردخانی