علوم گیاهی


 

گروه علوم گیاهی دانشکده علوم زیستی دانشگاه تربیت مدرس یکی از قوی‌ترین گروه‌های علوم گیاهی کشور است و گواه توانمندی آن، مقالات علمی روز افزون و نیز سابقه درخشان دانش‌آموختگان این گروه است که عمدتاً به عنوان مدرس یا محقق در علوم گیاهی یا علوم وابسته در دیگر دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی کشور به خدمت مشغول می‌باشند.
آزمون ورودی یکی از اولین مراحلی است که داوطلب ورود به گروه علوم گیاهی تربیت مدرس باید آن را با موفقیت بگذراند اما علاوه بر آن، تفکر علمی، مهارت‌های تکنیکی، توان برقراری ارتباط سازنده با دیگران و کار در یک تیم تحقیقاتی و بالاخره داشتن توان بالا در استفاده از زبان‌های خارجی رایج در علم امروز از دیگر ملاک‌های گزینش دانشجو در این گروه به ویژه در مقطع دکتری است. علوم گیاهی شامل مبانی سلولی و مولکولی زیست شناسی گیاهی و نیز محدوده‌های سنتی گیاه‌شناسی نظیر فیزیولوژی، سیستماتیک، اکولوژی، تکامل، تشریح و ریخت شناسی می‌باشد.
فعالیت‌های آموزشی و علایق تحقیقاتی گروه علوم گیاهی که دامنه‌ی وسیعی از جلبک تا گیاهان عالی را در برمی‌گیرد، اساساً بر سه محور استوار است: فیزیولوژی و بیوشیمی گیاهی با‌ تکیه بر ژنتیک و جنبه‌های سلولی و مولکولی، مطالعات تکاملی و بررسی تنوع گیاهان با تکیه بر دیدگاه‌های مولکولی و زیست شناسی ساختار و نمو در بر هم کنش بین گیاه و محیط.
اعضای هیأت علمی گروه علوم گیاهی افتخار دارند که علاوه بر هدایت تحقیقات محض و کاربردی گروه، مشاوره دانشجویان در مقاطع تحصیلات تکمیلی زیست شناسی گیاهی و نیز رشته‌های مرتبط نظیر علوم کشاورزی در سایر دانشکده‌ها و دانشگاه‌ها را نیز بر عهده دارند.
هدف ما تقویت علمی دانشجویان و نیز تحکیم انگیزه‌های تحقیقاتی آن‌هاست و بیشتر مقالات برجسته گروه حاصل تحقیقاتی است که در مقاطع کارشناسی‌ارشد و دکتری به وسیله‌ی دانشجویان انجام می‌گیرد. هدایت پایان‌نامه‌های دانشجویی در گروه علوم گیاهی با نهایت دقت و هدفمندی دنبال می‌شود و سمینارها عمدتاً در راستای پایان نامه‌ها و اهداف آموزشی مقطع می‌باشد به گونه‌ای که دانش‌آموختگان گروه پس از اشتغال در دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی قادر به هدایت طرح‌های مهمی در زمینه‌های بیوتکنولوژی، صنایع غذایی، شیمیایی و دارویی بوده و در عین حال قادر به ارائه‌ی خدمات مشاوره‌ای موثر در حفاظت از محیط زیست و طراحی و مدیریت فضای سبز در ارگان‌های ذیربط می‌باشند و یا می‌توانند خود منشا کارآفرینی در بخش خصوصی باشند.