نانو بیوتکنولوژی


 

گروه نانوبيوتكنولوژی در سال 1386 به مجموعه‌ی دانشکده علوم زیستی اضافه گردید. نانوبیوتکنولوژی اصطلاحی است که به تلاقی بين نانوتکنولوژی و بيولوژی اطلاق می‌شود. نانوبيوتكنولوژی به يک کاربرد خاص از نانوتکنولوژی اطلاق می‌شود. همچنین به ساخت ابزارهای جديد جهت مطالعه‌ی سيستم‌های بيولوژيک نیز گفته می‌شود.