ژنتيک


 

اولين دوره كارشناسی‌ارشد ژنتیک مولکولی در ایران از سال 1362 در دانشكده علوم دانشگاه تربيت مدرس و با همّت و همکاری آقایان دکتر محمد رضا نوری دلویی و دکتر حسین نادری‌منش ایجاد و ابقا شد. اين گروه به تدريج بر فعاليت خود افزود به طوری كه در سال 1380 دوره دكترای ژنتیک را به صورت مشترک با پژوهشکده ژنتیک آغار نمود.
 چهار عضو هیأت علمی این گروه فارغ‌التحصیل کشورهای ژاپن (1نفر)، فرانسه (1نفر) و کانادا (2 نفر) بوده و اکثرا دوره‌های فوق دکتری گذرانده‌اند. گروه ژنتیک از امکانات مطلوبی به شرح زیر برخوردار است:
چهار آزمایشگاه تخصصی اساتید گروه، یک اتاق کشت سلول و دو اتاق تجهیزات عمومی که توسط دو کارشناس اداره می شوند. حاصل تحقیقات اعضای این گروه بیش از 200 مقاله علمی در مجلات معتبر بین‌المللی و داخلی می‌باشد.