حوزه ریاست


 
ریاست دانشکده


خسرو خواجه
معاون پژوهشی


مهرداد بهمنش
معاون آموزشی


پرویز عبدالمالکی

مدیران گروه‌ها


ریز زیست فناوری (نانو بیوتکنولوژی)


طاهره توحیدی مقدم
بيوشيمی


بهاره دبیر منش
ژنتيک


مجید صادقی زاده
بيوفيزيك


سیدشهریار عرب
علوم گياهی


شاهرخ کاظم پوراوصالو