جدیدترین اخبار
اطلاعیه کتابخانه مرکزی درخصوص بیستمین دوره آشنایی با کتابخانه مرکزی و مقررات پژوهشی
بیستمین دوره آشنایی با کتابخانه مرکزی و مقررات پژوهشی دانشگاه از شنبه 21 مهر تا سه شنبه 15 آبان برگزار خواهد شد. 3مهر1397
راه اندازی سالن مطالعه جدید کتابخانه مرکزی
سالن مطالعه جدید کتابخانه مرکزی راه اندازی شد 11شهریور1397
برقراری دسترسی رایگان به مقالات
دسترسی رایگان به مقالات 3 پایگاه برقرار شد 7شهریور1397