منصور یگانه
استادیار
  • دکتری: معماری
  • کارشناسی‌ارشد: مهندسی معماری - فنی
  • کارشناسی: ---
  • آدرس: دانشکده هنر و معماری،گروه معماری